Nasze przedszkole:

 • zapewnia dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki do zabawy i nauki;
  rozwija społecznie, uczy wrażliwości i tolerancji, pracuje w zgodzie z chrześcijańskimi wartościami;
 • dobrze przygotowuje dzieci do podjęcia nauki na kolejym poziomie edukacyjnym, nie zapominając o indywidualnym podejściu do każdego dziecka;
 • aktywnie współpracuje z rodzicami;
 • przygotowuje dla dzieci różnorodną, bogatą i atrakcyjną ofertę edukacyjną (zajęcia poza terenem przedszkola, wycieczki i zajęcia terenowe, programy autorskie, język angielski z native- speakers, język niemiecki, rytmika z wykwalifikowanym nauczycielem szkoły muzycznej, gimnastyka korekcyjna z nauczycielem specjalistą)

Baza przedszkola to:

 • bezpieczny, estetyczny i przyjazny dla dzieci i rodziców budynek, który jest monitorowany, a wejście zabezpieczono kodem dostępu;
 • dobrze wyposażone i przyjazne dla dzieci sale;
 • dużą salę zabaw do zajęć popołudniowych
 • salę zabaw z doskonałej jakości sprzętem do projekcji filmów;
 • sala widowiskowa ze sceną z profesjonalnym nagłośnieniem i oświetleniem;
 • możliwość korzystania z terenów rekreacyjnych Młodzieżowego Ośrodka w Zakościelu

Przedszkole zapewnia:

 • wykwalifikowaną, kreatywną i zaangażowaną kadrę pedagogiczną;
 • interesujące zajęcia prowadzone głównie przy użyciu metod aktywizujących
 • opiekę logopedy;
 • szczególną dbałość o bezpieczeństwo dzieci;
 • współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną;