Ekopracownia pod chmurką

 

 

 

 

W wyniku rozstrzygniętego konkursu „Ekopracownia pod chmurką” otrzymaliśmy wsparcie
finansowe w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi na utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Trzy żywioły –
powietrze, woda, Ziemia” przy Chrześcijańskim Centrum Edukacyjnym w Tomaszowie
Mazowieckim.

Koszt całkowity projektu: 65 625,00 zł
w tym:
Kwota dotacji: 47 825,00 zł
Wkład własny: 17 800,00 zł

Termin zakończenia realizacji zadania: 30 wrzesień 2019r.

Celem głównym projektu jest utworzenie punktu dydaktycznego, który pozwoli uczniom na
obcowanie, poznawanie, odkrywanie i pomaganie naturze.
Mamy zaplanowane nasadzenia drzew, takich jak: sosny, dęby, graby czy buki, które nawiążą
do drzewostanu parku miejskiego graniczącego z naszym Centrum i jednocześnie utworzą
z nim naturalny łącznik. Zostaną zainstalowane budki/poidełka dla ptaków oraz platformy
sprzyjające budowaniu gniazd. Zostaną zainstalowane stacje meteorologiczne
z wiatromierzem, deszczomierzem i higrografem. Zegar słoneczny zostanie umieszczony
w nasłonecznionym miejscy pozwalającym na odczyt godzin od świtu do zmierzchu. Zostaną
zainstalowane czujniki pyłów umożliwiające analizę zawartości zanieczyszczeń w powietrzu.
W otoczeniu dębów będzie się znajdować drewniana wiata z zadaszeniem. Zostaną
zamontowane drewniane ławy oraz siedziska w kształcie owocników grzybów. W pobliżu
wiaty powstanie tzw. „Tolkienowska norka Hobbita” służąca do przechowywania narzędzi
ogrodniczych, jak również bulw i cebulek roślin do uprawy. W tej części znajdzie się miejsce
do prowadzenia zajęć dydaktycznych.
Uczniowie w ramach zajęć pod hasłem „Przez zabawę do rolnictwa ekologicznego” będą
mieli możliwość samodzielnie uprawiać rośliny ozdobne oraz warzywa.
Szereg zajęć przewidzianych dla uczniów Chrześcijańskiego Centrum Edukacyjnego
poszerzy wiedzę na temat rodzimych gatunków fauny i flory. Uczniowie w praktyce
zapoznają się z podstawowymi pojęciami przyrodniczymi mieszczącymi się w nazwie
projektu a mianowicie „Trzy żywioły – powietrze, woda, Ziemia”. Z uwagi na fakt, że
Tomaszów Mazowiecki jest jednym z miast o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu część
zajęć będzie dotyczyła przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu powietrza.

http://www.zainwestujwekologie.pl/