Zapraszamy do naszych placówek

przedszkole
szkoła
gimnazum

Nasze przedszkole:

 • zapewnia dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki do zabawy i nauki;
  rozwija społecznie, uczy wrażliwości i tolerancji, pracuje w zgodzie z chrześcijańskimi wartościami;
 • dobrze przygotowuje dzieci do podjęcia nauki na kolejym poziomie edukacyjnym, nie zapominając o indywidualnym podejściu do każdego dziecka;
 • aktywnie współpracuje z rodzicami;
 • przygotowuje dla dzieci różnorodną, bogatą i atrakcyjną ofertę edukacyjną (zajęcia poza terenem przedszkola, wycieczki i zajęcia terenowe, programy autorskie, język angielski z native- speakers, język niemiecki, rytmika z wykwalifikowanym nauczycielem szkoły muzycznej, gimnastyka korekcyjna z nauczycielem specjalistą)

Nasza szkoła :

 • zapewnia uczniom bezpieczne i przyjazne warunki do zabawy i nauki;

 • rozwija społecznie, uczy wrażliwości i tolerancji, pracuje w zgodzie z chrześcijańskimi wartościami;

 • dobrze przygotowuje uczniów do podjęcia nauki na wyższym poziomie edukacyjnym, nie zapominając o indywidualnym podejściu do każdego dziecka;

 • aktywnie współpracuje z rodzicami;

 • przygotowuje dla uczniów różnorodną, bogatą i atrakcyjną ofertę edukacyjną(lekcje poza terenem szkoły, wycieczki i zajęcia terenowe, programy autorskie, język angielski z native- speakers, język niemiecki, język hiszpański, koło teatralne, przyrodnicze, techniczne, informatyczne, szachy, zajęcia na basenie, lekcje biblijne z ciekawymi gośćmi z Polski i zagranicy, od klasy I zajęcia informatyki, muzyki i wf z nauczycielami przedmiotowcami, zajęcia z matematyki na wesoło pobudzające ciekawość matematyczną dzieci od klasy I

Baza przedszkola to:

 • bezpieczny, estetyczny i przyjazny dla dzieci i rodziców budynek, który jest monitorowany, a wejście zabezpieczono kodem dostępu;
 • dobrze wyposażone i przyjazne dla dzieci sale;
 • dużą salę zabaw do zajęć popołudniowych
 • salę zabaw z doskonałej jakości sprzętem do projekcji filmów;
 • sala widowiskowa ze sceną z profesjonalnym nagłośnieniem i oświetleniem;
 • możliwość korzystania z terenów rekreacyjnych Młodzieżowego Ośrodka w Zakościelu

Baza szkoły to:

 • bezpieczny, estetyczny i przyjazny dla uczniów i rodziców budynek, który jest monitorowany, a wejście zabezpieczono kodem dostępu;

 • dobrze wyposażone sale lekcyjne i pracownie przedmiotowe;

 • klasy I/III usytuowane na oddzielnym piętrze;

 • kolorowa i przyjazna dzieciom stołówka z pysznymi domowymi posiłkami (można je zamawiać na wybrane dni);

 • biblioteka szkolna;

 • zajęcia na świetlicy szkolnej z podziałem na grupy wiekowe, z możliwością zabawy i odrobienia lekcji, czynna przed lekcjami od 7.30 do 9.00 oraz po lekcjach do 16.30 ;

 • salę zabaw z doskonałej jakości sprzętem do projekcji filmów;

 • sala widowiskowa ze sceną z profesjonalnym nagłośnieniem i oświetleniem;

 • możliwość korzystania z terenów rekreacyjnych Młodzieżowego Ośrodka w Zakościelu (ściana wspinaczkowa, rowery, boiska, minigolf i inne).

Przedszkole zapewnia:

 • wykwalifikowaną, kreatywną i zaangażowaną kadrę pedagogiczną;
 • interesujące zajęcia prowadzone głównie przy użyciu metod aktywizujących
 • opiekę logopedy;
 • szczególną dbałość o bezpieczeństwo dzieci;
 • współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną;

Szkoła zapewnia:

 • wykwalifikowaną, kreatywną i zaangażowaną kadrę nauczycieli;

 • stałą opiekę pedagoga szkolnego;

 • opiekę higienistki szkolnej;

 • opiekę logopedy;

 • szczególną dbałość o bezpieczeństwo uczniów;

 • współpracę z poradnią psychologiczno- pedagogiczną;

 • dodatkowe zajęcia indywidualne dla dzieci z orzeczeniami;

 • zajęcia fakultatywne wf na kręgielni, lodowisku i inne;

 • możliwość komunikowania się z różnymi