Rozstrzygnięcie przetargu

Kościół Chrystusowy w RP Społeczność Chrześcijańska Tomy z siedzibą przy ul. Jerozolimskiej 1E, 97-200 Tomaszów Mazowiecki uprzejmie informuje, że wyłonił w drodze konkursu ofert Generalnego Wykonawcę do zadania:

Budowa sali gimnastycznej (widowiskowo-sportowej) wraz z przeniesieniem istniejącej stacji transformatorowej oraz niezbędną infrastrukturą techniczną

Konkurs został rozstrzygnięty w dniu 12.06.2017 roku. Komisja przyznała 100 punktów i wybrała ofertę firmy:

GETMAR Usługi Remontowo – Budowlane Grzegorz Miazek,

ul. Dzieci Polskich 14A, 97-200 Tomaszów Maz.

na łączną kwotę netto (w PLN):

4 640 791,51

Od rozstrzygnięcia konkursu można złożyć umotywowany protest w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia