Tomki i Tomaszki dla Szlachetnej Paczki

Już po raz kolejny dzieci, uczniowie, kadra i rodzice naszych placówek zaangażowali się w piękna akcje mądrego pomagania – Szlachetna Paczka. W tym roku nasze placówki pomogły siedmiu rodzinom w potrzebie z Tomaszowa i okolic. Dzięki hojności rodziców i pracowników zebraliśmy całą potrzebna pomoc w postaci żywności, środków czystości, mebli, sprzętów AGD, zabawek, ubrań i węgla na opał. Uda się też nam zebrać potrzebne finanse na aparat słuchowy dla osoby z 90% niedosłuchem. W ostatni dzień przed ogólnopolskim finałem wszyscy razem pakowaliśmy zebrane prezenty i uczyliśmy się na czym polega mądra pomoc.